معرفی انواع دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتورها منبع قابل اعتماد و کارآمدی برای تامین انرژی پشتیبان هستند و در صنایع مختلف به کار گرفته میشوند. چندین نوع از این ژنراتور موجود است که هرکدام برای برآوردن نیازهای خاصی طراحی شدهاند و مزایای قابلتوجهی دارند. صرفنظر از نوع آنها، ژنراتورهای دیزلی یک راهحل مطمئن برای اطمینان از تامین برق بدون وقفه در طیف وسیعی از کاربردها هستند، برای همین شناخت انواع آنها میتواند برای انتخاب بهترین گزینه، مفیدباشد. در این مقاله قصد داریم شما را با انواع دیزل ژنراتور آشنا کنیم. اگر علاقهمند به این موضوع هستید، تا انتها همراه ما باشید.

انواع دیزل ژنراتور

منظور از دیزل ژنراتور چیست؟

دیزل ژنراتور دستگاهی است که از یک موتور دیزلی متصل به یک ژنراتور الکتریکی تشکیل شده است تا انرژی شیمیایی ذخیرهشده در سوخت دیزل را به انرژی الکتریکی تبدیل کند. هنگامی که نیاز به برق باشد، موتور دیزل بهطور خودکار روشن میشود و شروع به تامین برق برای تجهیزات یا بارهای متصل به خود میکند. انواع دیزل ژنراتور برای راهاندازی نیازی به منبع تغذیه خارجی ندارند، زیرا میتوانند تنها با سوخت دیزل کار کنند. آنها اغلب بهعنوان منابع برق پشتیبان در هنگام قطع برق یا برای کاربردهای خارج از شبکه مانند سایتهای ساختوساز، تاسیسات راه دور و رویدادها استفاده میشوند. دیزل ژنراتورهای ثابت معمولا بهعنوان منابع برق اولیه عمل میکنند، درحالیکه دیزل ژنراتورهای قابلحمل برای نیازهای موقت برق استفاده میشوند.

دیزل ژنراتور ۴۰۰ کاوا کامینز(Cummnis)
دیزل ژنراتور ۴۰۰ کاوا کامینز(Cummnis)
دیزل ژنراتور ۴۰۰ کاوکامینز(Cummnis)

انواع دیزل ژنراتور کدام است؟

برای اینکه بتوانید برای خرید یا اجاره دیزل ژنراتور مناسب خود را انتخاب کنید، باید با انواع آن آشنایی داشته باشید. در این قسمت انواع دیزل ژنراتور را معرفی خواهیم کرد و آنها را براساس فاکتورهای مختلف، دستهبندی میکنیم.

براساس تعداد استروک (Stroke)

دیزل ژنراتور دوزمانه: در این ژنراتور دیزلی، چرخه قدرت در ۲ زمان به پایان میرسد و میللنگ موتور فقطیکبار میچرخد.
 
دیزل ژنراتور چهارزمانه: در این ژنراتور، یک چرخه قدرت کامل در چهار حرکت پیستون تکمیل میشود ومیللنگ موتور در طول این سیکل کامل، دو بار میچرخد.

دیزل ژنراتورهای ۵ زمانه، ۶ زمانه ونیز وجود دارند که کمتر رایج هستند.

براساس ظرفیت سرویس بار

Standby Power DG: موتور این نوع ژنراتور در مجموع بیشاز ۱۰۰ ساعت در یک سال کار نخواهد کرد. در طول مدت زمان قطع برق، بار آن از ۸۰ درصد توان بیشتر نخواهد شد. هنگامی که برق قطع میشود، ژنراتور آمادهبهکار بهطور خودکار قطعشدن برق شهر را تشخیص میدهد و در عرض چند ثانیه برای تامین برق بارهای متصل به خود، راهاندازی میشود. بدینترتیب سیستمها و تجهیزات ضروری مانند سیستمهای روشنایی، گرمایش یا سرمایش، واحدهای تبرید، سیستمهای امنیتی و ماشینآلات حیاتی، میتوانند بدونوقفه به کار خود ادامه دهند.
 
Prime Power DG: یکی دیگر از انواع دیزل ژنراتور، نوع پرایم است. در ژنراتور پرایم، موتور قادر استبهمدت نامحدود و در ۱۰۰٪ توان اولیه خود کار کند. با این اوصاف، بار کلی موتور در این نوع ژنراتوردیزلی، نباید بیش از ۷۰ درصد توان مصرفی باشد. دیزل ژنراتورهای پرایم معمولا در مکانهای دور، سایتهای خارج از شبکه و صنایعی که نیاز به منبع تغذیه مطمئن و مداوم دارند، استفاده میشوند. آنهااغلب در عملیات معدن، سایتهای ساختمانی، تاسیسات کشاورزی و عملیات نفت و گاز بهکار میروند. اینژنراتورها برای مقاومت در برابر استفاده سنگین ساخته شدهاند و طراحی آنها بهگونهای است که توانخروجی پایدار را در مدتزمان طولانی ارائه دهند. دیزل ژنراتورهای پرایم معمولا از نظر اندازه بزرگتر و درمقایسه با ژنراتورهای آمادهبهکار دارای ظرفیت توان بالاتری هستند.
 
Continuous Power DG: همانطور که از نام آن پیداست، موتور این دیزل ژنراتور میتواند بهطور مداومبرای تعداد نامحدود ساعت در طول سال با ۱۰۰٪ توان خود کار کند. همچنین بار موتور این امکان را داردکه بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد توان تغییر کند. این ژنراتورها بهطور معمول در صنایعی یافت میشوند که منبع تغذیه مطمئن و بدون وقفه حیاتی است، مانند کارخانههای تولیدی، مراکز داده، بیمارستانها و سایرعملیاتهای در مقیاس بزرگ. دیزل ژنراتورهای برقپیوسته، برای کارکرد مداوم بدون نیاز به خاموششدن مکرر یا وقفههای تعمیر و نگهداری ساخته شدهاند. آنها با موتورهای قوی، قطعات سنگین و سیستمهایکنترل پیشرفته طراحی میشوند تا عملکرد قابل اعتماد در مدتزمان طولانی داشته باشند.

براساس نوع سیستم خنککننده

خنککننده با هوا: انواع دیزل ژنراتور دارای سیستم خنککننده با هوا، از هوای اتمسفر بهعنوانخنککننده برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد قطعات موتور استفاده میکند. این سیستم برای دیزلژنراتورهای قابلحمل کوچک با مدتزمان کارکرد کم (چند ساعت) مناسبتر است.
 
خنککننده با آب: این نوع ژنراتور از تزریق آب (یا روغن/روانکننده) برای خنککردن قطعات موتور استفاده میکند. این سیستم به رادیاتور نیاز دارد و در دیزل ژنراتورهای تجاری بزرگ با کاربردهای بار بالا نصبمیشود.

براساس مکانیزم راهاندازی

راهاندازی دستی: این ژنراتورها زمان راهاندازی و مدت زمان کار ازپیشتعریفشدهای ندارند. یعنی خودکاربر باید در کنار ژنراتور حضور داشته باشد تا بتواند آن را راهاندازی کند. استفاده از آنها بیشتر درخانهها رایج است.
 
راهاندازی خودکار: مکانیسم عملکرد موتور در این ژنراتور به سیستمهای راهاندازی الکتریکی، هیدرولیک ومیل بادامک هوا بستگی دارد.

براساس سرعت چرخش موتور

سرعت کم: این ژنراتورها، از نظر اندازه بزرگ هستند. آنها با سرعت موتور 150-450 RPM (چرخش دردقیقه) کار میکنند.
 
سرعت متوسط: ژنراتورهای سایز متوسط با سرعت موتور 500-1200 RPM کار میکنند.
 
سرعت بالا: ژنراتورهای قابلحمل کوچک و جمعوجور در این دسته قرار میگیرند و دارای سرعت چرخشموتور در حدود 1500-2000 RPM هستند.
دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور

سخن پایانی

دیزل ژنراتورها منابع انرژی قابل اعتمادی هستند که انرژی شیمیایی ذخیرهشده در سوخت دیزل را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. آنها انواع مختلفی دارند، از جمله ژنراتورهای آمادهبهکار، ژنراتورهای پرایم، ژنراتورهایبرق پیوسته، ژنراتورهای دوزمانه و چهارزمانه و غیره. این ژنراتورها در محیطهای مسکونی، تجاری و صنعتی مورداستفاده قرار میگیرند و راهحلی قابل اعتماد برای اطمینان از تامین برق بدون وقفه در هنگام قطع برق، مکانهای دور، کاربردهای خارج از شبکه و عملیات در مقیاس بزرگ هستند. انواع دیزل ژنراتور با کارایی، دوام و توانایی خود در تحمل بارهای مختلف، نقش مهمی در برآوردن نیازهای برق در طیف وسیعی از صنایع و کاربردها دارند. نگهداری صحیح و رعایت دستورالعملهای ایمنی برای اطمینان از عملکرد بهینه و طول عمر ژنراتورهای دیزلی ضروری است.

گروه مهندسی فرجام ژنراتور با بیش از ۴۰ سال تجربه، یک مجموعه فنی و مهندسی برای تعمیر، اجاره و خرید انواع دیزل ژنراتور با برترین و با کیفیت ترین برندهای شناخته شده موجود در کشور برای استفاده های متنوع محسوب می گردد.

مقالات بیشتر

تماس بگیرید