قیمت دیزل ژنراتور(۳۲۵ کاوا) Cummins NTA855 به همراه ژنراتور استمفورد