قیمت دیزل‌ژنراتور (۲۰۰ کاوا) cummins NT855 به همراه ژنراتور مارکن