قیمت دیزل‌ ژنراتور (325 کاوا) cummins NTA855 به همراه ژنراتور استمفورد