قیمت دیزل‌ژنراتور (۸۰۰ کاوا) cummins QSK23 به همراه ژنراتور استمفورد